เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ นักดื่มเตรียมตัว ! หลังอนุมัติ ขายเหล้า-เบียร์ 3 พ.ค.นี้ ซื้อกลับบ้านได้ ห้ามนั่งกิน

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ นักดื่มเตรียมตัว ! หลังอนุมัติ ขายเหล้า-เบียร์ 3 พ.ค.นี้ ซื้อกลับบ้านได้ ห้ามนั่งกิน

จากที่ก่อนหน้าที่มีประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกมา พร้อมกับ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ การยืนยันว่า จะยังให้ข้อกำหนดทุกอย่างคงไว้ตามเดิม แต่ตอนนี้ได้มีการผ่อนปรนแล้ว โดยเฉพาะการอนุมัติ ขายเหล้า-เบียร์ 3 พ.ค.นี้ โดยให้ซื้อกลับบ้านได้ ห้ามนั่งกินร้าน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6)

สรุปความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 และต่อมาขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2563 แล้วนั้น

ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข

นายกรัฐมนตรี จึงออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ โดยให้ผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และดำเนินชีวิต

ข้อ ๑ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการทำกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลอดจนด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลรักษาสุขภาพ อันเป็นการช่วยป้องกันโรคได้ทางหนึ่ง ภายใต้บังคับข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามออกนอกเคหสถาน และภายใต้มาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ ให้สถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรมซึ่งรัฐอนุญาตให้เปิดบริการ หรือมีนโยบายสนับสนุน ให้เปิดดำเนินการได้อยู่ก่อนแล้วตามข้อ ๑๒ แห่งข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ธนาคาร โรงงาน สถานีบริการเชื้อเพลิง บริการส่งสินค้าและอาหารตามสั่ง ยังคงเปิดดำเนินการต่อไปได้เช่นเดิม ส่วนสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรมใดซึ่งเคยมีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งให้ปิดหรือจำกัดการดำเนินการชั่วคราวหรือเคยผ่อนผัน โดยมีเงื่อนไขไว้ ในระยะแรกนี้ ให้เปิดดำเนินการได้ทั่วราชอาณาจักรตามความสมัครใจและความพร้อม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

(๑) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตก. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง โรงพยาบาล ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึง สถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดได้โดยอาจให้นำกลับไปบริโภคที่อื่น แต่หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้น ก็สามารถทำได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ

สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

ข. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และร้านขายปลีก ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ธนาคาร ที่ทำการหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ส่วนแผนกร้านอาหารให้เปิดได้เฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น

ค. ร้านค้าปลีก/ค้าส่งขนาดย่อม ร้านค้าปลีก/ค้าส่งชุมชน ตลาด ตลาดน้ำ และตลาดนัด ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออก จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้ และผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชำระราคา

ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดได้เฉพาะกิจกรรม สระ ตัด ซอยผม แต่งผม และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

สำนักพิมพ์บุรพัฒน์ รีเทิร์นจำหน่ายหนังสือ – ราคาแพงขึ้น พิมพ์น้อยลง

สำนักพิมพ์บุรพัฒน์ รีเทิร์นจำหน่ายหนังสือ – ราคาแพงขึ้น พิมพ์น้อยลง

1 พฤษภาคม – สำนักพิมพ์บุรพัฒน์ (Burapat Comics) สำนักพิมพ์ที่ขึ้นเชื่อเรื่องการ์ตูนกำลังภายในจากประเทศฮ่องกง เปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ BurapatComics เตรียมกลับมาตีพิมพ์หนังสือขายอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม หลังก่อนหน้านี้ตัดสินใจหยุดพิมพ์หนังสือขายช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บุรพัฒน์ คอมิคส์ เปิดเผยว่า ผลจากวิกฤตของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อร้านหนังสือในปัจจุบัน แม้สำนักพิมพ์จะตัดสินใจกลับมาผลิตหนังสือวางจำหน่ายอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ ทว่าจำนวนยอดพิมพ์จำเป็นจะต้องลดลง เช่นเดียวกับราคาที่จะต้องสูงขึ้น “ทุกเล่ม” เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในขณะนี้

“สวัสดีครับ แฟนๆเพจ Burapat Comics ทุกคน เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด รวมถึงการหดตัวของร้านหนังสือในปัจจุบัน ทำให้ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผ่านมา เราจึงตัดสินใจไม่ตีพิมพ์หนังสือออกจำหน่ายตามปกติครับ ข่าวดีก็คือตั้งแต่เดือน พฤษภาคมนี้ เราจะออกวางจำหน่ายหนังสือแบบเล่มอีกครั้ง”

“แต่ในจำนวนยอดพิมพ์ที่ลดลง เพราะยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าร้านหนังสือจะกลับมาเปิดตามปกติได้เมื่อไหร่” สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง